ما ذختریم............

ما دختریم ولی به این معنا نیست که باید حتما از رنگ صورتی خوشمون بیاد ما

دختریم ولی به این معنا نیست کی باید حتما دامن بپوشیم ما دختریم ولی به این

 

معنا نیست که باید حتما ناز و لوس با شیم ما دختریم ولی به این معنا نیست که

 

که باید از خودمون دفاع نکنیم وفقط با گریه مشکلمونو حل کنیم ما دختریم ولی به

 

این معنا نیست که باید ارایش کنیم ما دختریم و دوست داریم هر جور خودمون

 

دوست داریم رفتار کنیم

 

 

 

زمان: 2015-05-16 21:44:25

من یه دختر بد

 

           حوصله サイコー のデコメ絵文字 سر

 

           عشقم サイコー のデコメ絵文字 پر

 

            سر サイコー のデコメ絵文字 درد

 

            مغز サイコー のデコメ絵文字 هنگ

 

            دل サイコー のデコメ絵文字 تنگ

 

           چشم サイコー のデコメ絵文字 تر

 

           گوش サイコー のデコメ絵文字 کر

 

           مخ サイコー のデコメ絵文字 رد

 

          من サイコー のデコメ絵文字 دختر بد

زمان: 2015-05-16 21:44:26

دختر یعنی

 

سونگ یوری sung yuri

 

 

 

دختر یعنی دو ساعت کلنجار رفتن با مقنعه تا صاف روی سر بمونه....

 

 

دختر يعني عصاي دست مادر...

 

  

دختر يعني يک کتاب پر رمز و راز 

 

 

دختر يعني حالا امشب چي بپوشم؟!

 

 

دختر يعني چايي ريختن براي باباش؛وقتي از سر کار بر ميگرده؛..!!!

 

 

زمان: 2015-05-16 21:44:26

دنخترانه زندگی کن


ر از لاكاي رنگارنگ...

رژ لباي پررنگ...

گردنبنداي طلايي..نقره اي...

انگشتر و جواهر

پر از ست كردن دامن با تاپ

ساپورت, ساقاي رنگي رنگي

پر از قراراي دخترونه

دوره همي...

تلفناي 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!

گريه كردناي يواشكي زير پتوهاي صورتي

دفترچه خاطرات

قول دادن به همديگه سر فراموش كردناي دوس پسرا!

قول دادن به هم و اينكه فردا يه روز جديده!

دوردوراي پر شيطنت

پاستا خوردن تو كافه ي دنج...

اهنگ گوش دادناي نصف شبي تو اتوبانا...

با ناراحتي به هم زنگ زدن و چن دقيقه بعداز شوخياي هم 
خنديدن

ارايشگاه رفتناي هول هولكي

1000 بار اين جمله رو تكرار كردن : تو ك اكي ميشي حالامن 
چيكا كنم؟

اس دادناي شبونه: بهت زنگ زد؟ نه؟ گورباباش

گپاي 4 -5 تايي دور ميز و نسكافه خوردن،مسخره كردن 
همديگه

كلمه هاي رمزي ك فقط خودمون معنيشو ميدونيم

رازايي ك فقط خودمون ازشون خبر داريم

دنياي ما پره از لباساي سفيد و توراي پفپفي و مخاطباي 
خاصمون

ك شاهزاده سواربر اسب سفيدمونن

دنياي ما دخترا پره از احساسات پاك و روياهاي دختروونه .

چرا فکر می کنی چون دختری

باید همیشه غمگین باشی؟ شکست خورده باشی؟!

عزیز من!

یاد بگیر که تو دختری!

یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !

اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!

خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!

اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دی شادی زندگیتو ازت بگیره

این اسمش عشق نیست به خدا!

خودتو گول نزن!

کسی که عاشق توا،

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!

دختر باش!

دخترونه ناز کن!

دخترونه فکر کن!

دخترونه احساس کن!

دخترونه استدلال کن!

دخترونه زندگی کن!

زمان: 2015-05-16 21:44:27

دنیای دخترانه

 

من عاشِقِ |دخترونگی| هامم

 
عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...
 
عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ...
 
سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...
 
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...
 
جــــیغ های بنـــفشاز تـــه دلـــ تو تـــرن شهربازی ...
 
چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...
 
بـــهم ریختـــنشون ...چـــیدنشـــون ... و بـــاز دوبـــاره ...
 
دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل
 
پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...
 
حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...
 
کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگ ...
 
ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...
 
لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...
 
قهـــر کــــردنام با |مامان خانـــــوم| ..
 
گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...
 
دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...
 
مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...
 
نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...
 
نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...
 
نـــه بـــا بــی دغدغهسیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم
 
نـــه بـــا ... هـــیچیه هــــیچی ...
 
دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ...
 

 

زمان: 2015-05-16 21:44:29

من یه دخترم .............

من یڪ בخترم


وقتی בلم مـے گیرב،


بشقاب ها را نمـے شڪنم


شیشه ها را نمـے شڪنم


غرورم را نمـے شڪنم.. 


בل ڪسـے را نمـے شڪنم


زورم بہ تنها چیزی ڪہ میرسـב،


این بغض لعنتـے است...!!!

بزن به سلامتي ما دخترا كه دخترانه مي جنگيم و

 اخر اخرش پیروز زندگی میشیم

برچسب ها:
زمان: 2015-05-16 21:44:31

چه خوشگل

برچسب ها:
زمان: 2018-02-24 02:15:04

عکس زیبا

برچسب ها:
زمان: 2018-02-24 02:15:04

عکس زیبا

برچسب ها:
زمان: 2018-02-24 02:15:04

عکس زیبا

عکس های دخترانه فانتزی انیمیشنی

برچسب ها:
زمان: 2018-02-24 02:15:04

عکس زیبا

عکس های دخترانه فانتزی انیمیشنی

برچسب ها:
زمان: 2018-02-24 02:15:04

زنگ انشا

ساعت انشا بود 


وچنین گفت معلم با ما


بچه ها گوش کنید


نظر ما این است


شهدا خورشیدند


مرتضی گفت شهید


چون شقایق سرخ است


دانش اموزی گفت


چون چراغی است که در خانه ی ما میسوزد


وکسی دیگر گفت


شهید


داستانی است پر از حادثه و زیبایی


مصطفی گفت شهید


مثل یک نمره ی بیست


داخل دفتر قلب من و تو می ماند

برچسب ها:
زمان: 2018-02-24 02:15:04